Dags för förändring? Ansökan till yrkesvux. Läs mer här


Starttider för våra yrkesprogram inom vux

Barn-och fritid Yrkes-SFI 22 augusti kl 10:00
Vård och omsorg Yrkes-SFI 22 augusti kl 09:00
Vård och omsorg Yrkes-vux 29 augusti kl 09:00
Barn och fritid Yrkes-vux 29 augusti kl 13:30