Beslut om distansundervisning för gymnasieskola och komvux i Svedala kommun

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Utifrån den rekommendationen har huvudmannen för Svedala kommun fattat beslut att gymnasie- och vuxenutbildning vid NFU ska bedriva distansundervisning från och med onsdag 18 mars 2020.

Undervisningen sker digitalt genom distansundervisning enligt SFS 2020:115 7§. Du som inte har dator kommer erbjudas att låna dator från skolan. Utlämning sker i mediateket från och med torsdag 19 mars kl 09:00. Du som inte har tillgång till internet kontaktar din mentor.

Vi använder Canvas som plattform för distansundervisningen. Under veckan följer vi ordinarie planering och schema i Canvas hemifrån. Från och med måndag 23 mars finns vidare instruktioner och arbetsuppgifter för alla kurser. Ordinarie schema gäller tills vidare men schemaförändringar kan komma. Distansundervisningen motsvarar den garanterade undervisningstiden för gymnasiet.

Även under distansundervisning ska du vid sjukdom anmäla dig enligt gällande rutiner.

Regeringen föreslår att beviljade studiemedel fortsätter betalas ut för studenter på gymnasiet och komvux även vid distansutbildning.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ställs in tillsvidare.

Vid frågor vänder du dig i första hand till mentor.

Vi vill uppmana dig som elev att ta ett stort ansvar i denna situation.

  • Du ska dagligen hålla dig uppdaterad genom Canvas.
  • Du förväntas delta i all distansundervisning enligt schema.
  • Du förväntas vara fokuserad på dina studier.
  • Håll dig hemma så du inte bidrar till spridning av virus.
  • Håll dig uppdaterad om coronaviruset (covid-19) på kommunens webbplats svedala.se.

Med vänlig hälsning

SVEDALA KOMMUN

Lise-Lott Nilsson                                                     Alexander Magnusson
Områdeschef                                                           Rektor

…………………………………………………………………………………………………………

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNING I SVEDALA KOMMUN

Välkommen till vuxenutbildningen i Svedala kommun och Nils Fredriksson Utbildning. Hos oss kan du läsa in behörighetsgivande kurser och komplettera dina studier. Du har även möjlighet att läsa en ny utbildning. Vi bedriver utbildning i moderna lokaler och med modern pedagogik.

Vi strävar efter att du skall nå så långt som möjligt i dina studier – och lite till. Vi tror att höga förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i en lugn och trygg studiemiljö är de bästa förutsättningarna för framgångsrika studier. Vi värdesätter elevinflytande över utbildningen och våra lärares dörrar står alltid öppna. Alla kurser och program har stark anknytning till arbetslivet eller till studier på högskola.

Att läsa på NFU

Att läsa vid vuxenutbildningen ger dig möjlighet till att läsa behörighetsgivande kurser eller komplettera dina studier samt slutföra examen. Med examen ökar dina chanser till arbete eller vidare studier. Som vuxenstuderande kan du läsa in hela din gymnasieexamen på NFU.

Till din hjälp i dina studier finns lärare och bibliotekarie. Studie- och yrkesvägledare svarar på frågor om utbildningsvägar och hjälper till med studieplanering och att skapa en individuell studieplan. Elevkoordinator kan hjälpa dig komma igång med praktiska detaljer på skolan. Särskilda studieplatser och grupprum finns tillgängliga för alla elever. I mediateket finns referensmaterial och datorer tillgängligt för alla studerande.

Välkommen till Nils Fredriksson Utbildning!

Alexander Magnusson

Rektor