Generell information om hur Svedala kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du
som registrerad har hittar du här:
https://www.svedala.se/paverka/kommun/behandling-personuppgifter-gdpr/

Behandling av personuppgifter NFU
Utöver den generella behandlingsinformationen ovan så kan Nils Fredriksson Utbildning komma att
använda elevers personuppgifter i form av foto och film i syfte att informera om skolan och vår
verksamhet i skolans kanaler. De kanaler som berörs är bl.a. webbplats, Facebook och Instagram. När
vi informerar om skolan och vår verksamhet gör vi det enligt den lagliga behandlingsgrunden om
myndighetsutövning och allmänt intresse i artikel sex i dataskyddsförordningen (GDPR).

Bilderna kommer endast att användas där Nils Fredriksson Utbildning står som avsändare och inte i
kommersiellt syfte. Bilderna kommer att lagras i NFUs bildarkiv och raderas när de inte längre är
aktuella, till dess att du avslutat dina studier här eller du begär att vi tar bort dem.
I samband med fototillfälle kommer elever som kan identifieras på bild/video informeras om vad
bilden/videon kan komma att användas till och eleverna får se materialet och godkänna detta.
Nils Fredriksson Utbildning har rätt att redigera och beskära bilder/videos för att möjliggöra
ändamålsenlig användning. Vid specifika fototillfälle som sker utanför skolans ordinarie verksamhet, exempelvis vis
skolfotografering, kommer samtycke att behöva samlas in.

Du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter samt begära rättelse, radering eller
begränsning av behandling av dina personuppgifter.
Information om hur du går tillväga för att begära ut personuppgifter hittar du under rubriken ”Så
begär du ut personuppgifter” på https://www.svedala.se/paverka/kommun/behandlingpersonuppgifter-gdpr/