Vuxenutbildning i Svedala är ansluten till den nationella betygsdatabasen. Detta innebär att ditt betyg automatiskt kommer att laddas upp till  www.antagning.se efter att du avslutat din kurs.  

Om du vill beställa ditt betyg eller ett studieintyg kan du göra det genom att logga in på ”min sida” i webbansökan eller genom att skicka ett mejl till antagningvux@svedala.se