Betygsbeställning

För att få ut dina betyg finns en blankett som heter betygsbeställning Komvux. Blanketten finns hos studie- och yrkesvägledarna alternativt i Mediateket. Komvux Nils Fredriksson Utbildning är ansluten till den nationella betygsdatabasen. Detta innebär att ditt betyg automatiskt kommer att laddas upp till  www.antagning.se