Classroom och Canvas

Just nu använder vi den pedagogiska plattformen Classroom för att underlätta den digitala kommunikationen mellan pedagoger och elever. Till hösten byter vi till Canvas – ett smidigt och lättanvänt verktyg som hjälper lärare att hantera skoluppgifter och som har visat sig framgångsrikt på en rad lärosäten i Sverige.

Länk för inloggning på Canvas

https://nfgy.instructure.com/login/canvas