Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som vill studera kurser som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Du väljer själv de ämnen du behöver. Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andra språk.

Antagning sker löpande.
Första kursstart HT 2018: 20 augusti

Svenska/Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap 
Historia
Religion
Geografi
Biologi
Kemi
Fysik
Hem- och konsumentkunskap

Kurserna kan ges i samarbete med annan kommun
Reservation för förändringar i kursutbudet.

knappknapp