Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som vill studera kurser som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Du väljer själv de ämnen du behöver komplettera eller reptera. Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andra språk.

Antagning sker löpande.
Första kursstart VT 2020, Grundläggande svenska, 13/1.

Svenska/Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Samhällskunskap 
Historia
Religion
Geografi
Biologi
Kemi
Fysik
Hem- och konsumentkunskap

Flera grannkommuner till Svedala erbjuder grundläggande vuxenutbildning. Du har möjlighet att söka grundläggande vuxenutbildning direkt hos de kommuner som erbjuder kurserna. Kontakta studie- och yrkesvägledare för ansökan.

knappknapp

Orienteringskurser

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå finns orienteringskurser. Orienteringskursen kan användas på många olika sätt. Den ska

  • medverka till väl underbyggda beslut om studie-och yrkesval
  • ge ökade studietekniska färdigheter
  • vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
  • ge tillfälle till validering
  • ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
  • ge stöd i form av yrkessvenska

Efter avslutad orienteringskurs utfärdas ett intyg.