Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som de 3-åriga nationella gymnasieprogrammen. På gymnasienivå följer vuxenutbildningen samma läroplan och kursplaner som gymnasieskolan. Efter slutförda kurser får du betyg. Studietakten och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.
Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Rätt till utbildning

Du är behörig att söka till gymnasial vuxenutbildning det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan.

Sökande som saknar betyg, examen eller står långt från arbetsmarknaden prioriteras. Om det finns många sökande till varje plats sker urval enligt gällande förordning. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress eller via e-post.

Var finns gymnasial vuxenutbildning?

Svedala kommun erbjuder kurser och kurspaket i egen regi på kommunens skola för gymnasie- och vuxenutbildning, Nils Fredriksson Utbildning (NFU). Du har även möjlighet att söka kurser i andra kommuner.

Du har även möjlighet att läsa kurser på distans. Läs mer om detta här.