Kurspaket: Barn- och fritidsprogrammet

Vuxenutbildning: kursstart VT 2020 

För dig som vill arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom förskola, skola, fritidsverksamhet, eller annan pedagogisk verksamhet. Utbildningen kombinerar teori och praktik och inleds med ett par veckor skolförlagd teori. Därefter genomförs utbildningen till stor del på arbetsplatser inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Utdrag ur belastningsregister krävs inför praktik i skola och förskola. Reservationer för förändringar i kursutbudet.

Studielängd: 2 terminer
Förkunskaper: Grundskola
Studieomfattning: Heltid
Nästa kursstart: 13 januari 2020

Barn- och fritidsprogrammet, vuxenutbildning
Kurs kurskod poäng
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Skapande verksamhet PEGSKP0 100
Hälsopedagogik HALHAL0/ 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Gymnasiearbete GYARBF 100
SUMMA 1100

knappknapp