Kurspaket: Barn- och fritidsprogrammet

Vuxenutbildning: kursstart ht 2018 och vt 2019

För dig som vill arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Utbildningen kombinerar teori och praktik. Utbildningen inleds med ett par veckor skolförlagd teori. Därefter genomförs utbildningen till stor del på arbetsplatser inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Utdrag ur belastningsregister krävs inför praktik i skola och förskola. Reservationer för förändringar i kursutbudet.

Studielängd: 2 terminer
Förkunskaper: Grundskola
Studieomfattning: Heltid
Nästa kursstart: 7 januari, 2019

Barn- och fritidsprogrammet, vuxenutbildning
Kurs kurskod poäng
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Skapande verksamhet PEGSKP0 100
Hälsopedagogik HALHAL0/ 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100
Gymnasiearbete GYARBF 100
Yrkessvenska/studieteknik GRNORI21
Dramapedagogik PEGDRA0 100
Summa   1300 

knappknapp