barn som sitter vid datorer och lärare står brevid

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom pedagogiska verksamheter 

Yrkesutbildningen Barnskötare/elevassistent bas – Det nationella yrkespaket bas 1000p, ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som till exempel barnskötare/elevassistent i förskolan, skolan, fritids eller inom LSS.

Vad innebär det att vara elevassistent/barnskötare?

Utbildningen ska leda till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.

En elevassistent arbetar oftast i skolor och hjälper elever som behöver extra stöd under skoldagen. Detta kan vara i kapprummet, på skolgården eller i matkön. Du kan också komma att arbeta med barn och ungdomar för att fungera som undervisningsstöd för elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala problem och elever med funktionsnedsättningar. Man kan även arbeta som assistent åt ett barn på förskola exempelvis ett barn med typ 1 diabetes, Downs syndrom eller andra behov. Arbetar man inom LSS så innebär det att stödja personerna i vardagssituationer såsom hygien, måltider, av- och påklädning, förflyttning, aktiviteter samt det sociala kontaktnätet. Att arbeta för personens integritet och självbestämmande samt främja för personens delaktighet i sin vardag.

Efter utbildningen 

Barnskötare/elevassistent bas 1000p – Är ett nationellt yrkespaket som ger dig grundläggande kunskaper om bland annat kommunikation, pedagogik, hälsa och specialpedagogik. I kurserna för utbildningen barnskötare/elevassistent får du bland annat lära dig om kommunikation, konflikthantering, människors olika levnadsmiljöer, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. I utbildningen ingår även grundläggande vård- och omsorg.

Efter utbildningen så kommer du bl.a. att arbeta med samverkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att vara lyhörd, kreativ och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen kommer därför ge dig möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor. Du kommer att utveckla dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom förskola, skola och fritids eller inom LSS.

Studieform

Utbildningen är en lärlingsutbildning och detta innebär att du har 70% arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det betyder att du går i skolan och lär dig nya kunskaper som du sedan får praktisera på din APL plats. Tillsamman så blir detta din utbildning och närvaro på båda ställen är ett krav för att uppnå betyg.

I skolan undervisas du av yrkeslärare och på din APL plats har du en utsedd handledare som kommer att guida dig i din yrkesutbildning.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Kurser 

Mer information hittar du under webbansökan. 

Kostnader 

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Utbildningen är CSN-berättigande. Du som är inom jobb- och utvecklingsgarantin kan få möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera reguljär utbildning med bibehållen ersättning.

Förkunskaper 

För att kunna läsa utbildningen hos oss krävs det att du har motsvarande svensk grundskola eller svenska som andra språk delkurs 4.

Utbildningsstart: Två gånger om året.  
Studielängd: 60 veckor 
Studieomfattning: Heltid

Utdrag ur belastningsregister krävs inför APL i skola och förskola. 

Välkommen med din ansökan! 

Observera att utbildningen kommer att starta förutsatt att det finns tillräckligt många sökande.