Kurspaket: barnskötare och elevassistent

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom pedagogiska verksamheter

Utbildningen avser att ge dig som elev kunskaper för arbete inom t.ex förskola, skola, fritidsverksamhet, eller annan pedagogisk verksamhet. 

Studieform

Utbildningen kombinerar teori och praktik och inleds med skolförlagd teori. Upplägget är semidistans, dvs. en del av utbildningen sker på skolan, en del på distans. Vi har lärlingsutbildning, vilket innebär att en stor del av utbildningen är APL-förlagd (arbetsplatsförlagt lärande). 

Närvaro är viktig för att nå målen med utbildningen. 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis på dina genomförda kurser. Du kan då söka tjänster inom pedagogiska verksamheter som exempelvis barnskötare och elevassistent. För att uppnå en fullständig yrkesexamen som barnskötare och elevassistent behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Kurser

*Med reservationer för förändringar i upplägg och kursutbud.

Barnskötare och Elevassistent, 1100 poäng

Kurs Kurskod Poäng
Kommunikation PEDKOU0 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Skapande verksamhet PEGSKP0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Gymnasiearbete GYARBF 100
Summa

                                                                  1100p

 

Kostnader

Att studera på komvux är gratis för dig som individ och du har rätt att söka CSN.  Du som är inom jobb- och utvecklingsgarantin kan få möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera reguljär utbildning med bibehållen ersättning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet motsvarande grundskola. Eftersom utbildningen sker delvis på distans så är det bra om du har viss datorvana. 

Så ansöker du

Du ansöker via din hemkommun som beviljar och betalar eller avslår din ansökan. Utbildningen söks som ett kurspaket. Utbildningen startar två gånger per år.

Utbildningsstart: 15 februari 2021 

Studielängd:

Termin 1, 19 veckor, startdatum 2021-02-15 slutdatum 2021-06-25

Termin 2, 20 veckor,  startdatum 2021-08-23 slutdatum 2022-01-07

Studieomfattning: Heltid (Semidistans)

 

Utdrag ur belastningsregister krävs inför APL i skola och förskola.

 

Välkommen med din ansökan!

knappknapp

Observera att utbildningen kommer att starta förutsatt att det finns tillräckligt många sökande.