KURSPAKET: BARNSKÖTARE OCH ELEVASSISTENT

barn som sitter vid datorer och lärare står brevid

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom pedagogiska verksamheter 

Utbildningen avser att ge dig som elev kunskaper för arbete inom t.ex förskola, skola, fritidsverksamhet, eller annan pedagogisk verksamhet.  

Studieform 

Utbildningen kombinerar teori och praktik och inleds med skolförlagd teori. Upplägget är semidistans, dvs. en del av utbildningen sker på skolan, en del på distans. Vi har lärlingsutbildning, vilket innebär att en stor del av utbildningen är APL-förlagd (arbetsplatsförlagt lärande).  

Närvaro är viktig för att nå målen med utbildningen.  

Efter utbildningen 

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis på dina genomförda kurser. Du kan då söka tjänster inom pedagogiska verksamheter som exempelvis barnskötare och elevassistent. För att uppnå en fullständig yrkesexamen som barnskötare och elevassistent behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser. 

Kurser 

Mer information hittar du under webbansökan. 

Kostnader 

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Utbildningen är CSN-berättigande. Du som är inom jobb- och utvecklingsgarantin kan få möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera reguljär utbildning med bibehållen ersättning. 

Förkunskaper 

För att kunna läsa utbildningen hos oss krävs det att du har motsvarande svensk grundskola eller svenska som andra språk delkurs 4. Eftersom utbildningen sker delvis på distans så är det bra om du har viss datorvana.   

Utbildningsstart: Två gånger om året.  
Studielängd: ca 40 veckor 
Studieomfattning: Heltid (Semidistans) 

Utdrag ur belastningsregister krävs inför APL i skola och förskola. 

Välkommen med din ansökan! 

Observera att utbildningen kommer att starta förutsatt att det finns tillräckligt många sökande.