Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård, LSS och äldreomsorg. 

äldre person som sitter med en boll i handen.

Utbildningen kombinerar teori och praktik. Utbildningen passar både för dig som redan har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg och för dig som vill börja en ny yrkesbana inom vård och omsorg. Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktiska moment ska omfatta 200 timmar per termin och planeras tillsammans med arbetsgivaren. Praktiska kunskaper och färdigheter kan valideras. 

Studieform 

Föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter och redovisningar varvas med studiebesök. Hos oss läser du utbildningen på semidistans, dvs både i klassrum ca tre dagar i veckan och på distans med självstudier resterande dagar. Närvaron i undervisningen är viktig för att nå målet med utbildningen. 

Utdrag av belastningsregister kan krävas inför praktik.

Kurser

Reservation för förändringar i kursutbudet. Kursutbudet hittar ni i webbansökan.

Efter utbildningen 

Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, LSS och äldreomsorg. 

Kostnader 

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Utbildningen är CSN-berättigande. Du som är inom jobb- och utvecklingsgarantin kan få möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera reguljär utbildning med bibehållen ersättning. 

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege Skåne. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare. 

Förkunskaper 

För att kunna läsa utbildningen hos oss krävs det att du har motsvarande svensk grundskola eller svenska som andra språk delkurs 4.

Utbildningsstart: Två gånger per år 
Studielängd:  58 veckor 
Studieomfattning: Heltid 

Välkommen med din ansökan! 

Observera att utbildningen kommer att starta förutsatt att det finns tillräckligt många sökande.