Kurspaket: Vård- och omsorgsprogrammet

Vuxenutbildning, nästa kursstart HT 2020

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård, LSS och äldreomsorg.

Utbildningen kombinerar teori och praktik. En stor del av kurserna genomförs under sammanhängande perioder på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Utbildningen passar bra både för dig som redan har arbetslivserfarenhet eller som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen passar även bra för dig som vill börja en ny yrkesbana inom vård och omsorg.

Utdrag av belastningsregister kan krävas inför praktik. Reservation för förändringar i kursutbudet.

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen kan kombineras med arbete inom vård och omsorg, som utgör arbetsplatsförlagd del av utbildningen. Praktiska moment ska omfatta 200 timmar per termin och planeras tillsammans med arbetsgivaren. Den schemalagda undervisningen genomförs under eftermiddagar.

Nils Fredriksson Utbildning ingår i Vård och omsorgscollege. Vid avslutad utbildning motsvarande 1500 poäng utfärdas diplom.

Studielängd: 3 terminer
Förkunskaper: Grundskola
Studieomfattning: Heltid
Nästa kursstart: Höstterminen 2020

Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildning

Kurs kurskod poäng
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Medicin 1 MEDMED01 150
Vård-och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200
Hälsopedagogik 1 HALHAL0 100
Etik och  människans livsvillkor MÄNETI0 100
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Vård-och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50
Gymnasiearbete (läses termin 3) GYARV0 100
Svenska 1/svenska som andraspråk SVESVE01/SVASVA01 100
Akutsjukvård SJUAKU0 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100
Summa  1500 

knappknapp