Förkunskap

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen krävs det att du har kunskaper på grundläggande nivå i följande kurs:

 • Svenska/Svenska som andra språk årskurs 9

Betyg ska bifogas tillsammans med din ansökan. Om du saknar betyg får du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du skicka in tillsammans med din ansökan.

Utbildningens innehåll och omfattning

Utbildningen utgår från det nationella Vård- och omsorgsprogrammet och innehåller följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Utbildningen är heltid under 2 terminer och genomförs på plats med ca 10 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL kan vara förlagd till Svedala, Trelleborg eller Vellinge kommun där du följer handledarens arbetsschema dag, kväll och helg. Inför din APL behöver du lämna in belastningsregister till arbetsgivaren. Mer om detta kan du läsa på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Validering

Om du har längre sammanhängande erfarenhet (minst 6 månader) inom vård och omsorg sedan tidigare har du möjlighet att få dessa erfarenheter validerade.


Undervisning
I undervisningen använder vi den digitala lärplattformen Canvas. Du som studerande behöver ha tillgång till dator och kurslitteratur. Om du saknar tillgång till egen dator, har du möjlighet att låna dator av oss under studietiden.


Efter utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta som vårdbiträde alt fortsätta dina studier till undersköterska.

Utbildningskostnad och utdrag

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN.

Observera att utbildningen kommer att starta förutsatt att det finns tillräckligt många sökande.