Lärcentrum är ett stöd och en service där du har till gång till när du studerar inom Vuxenutbildningen Svedala eller på distans hos en annan utbildningsanordnare. På Lärcentrum kan du få en lugn studiemiljö, träffa andra som studerar och bedriva självstudier.

Gran Turismo

Hemarbetsplatsen

Lekstugan

Stöd för dig som studerar 

Vuxenutbildningens Lärcentrum är öppet för alla som är folkbokförda i Svedala samt studerar via Vuxenutbildningen Svedala eller är studerande på distans via en yrkeshögskola, universitet/högskola eller andra utbildningsformer. För att få kostnadsfri tillgång till Lärcentrum behöver du vara minst 18 år. 

Det här hjälper vi till med 

Hos Lärcentrum kan du få hjälp med flera delar kring dina studier, eller välja endast de delar som känns betydelsefulla för dig.  Du kan få studiehandledning som hjälper dig att bättre planera dina studier och ta del av lugna studiemiljöer. Stöd finns på plats följande dagar:  

måndag-torsdag 15.00-16.30 (pedagogiskt stöd)

torsdagar 08.00-10.00 (Studie- och yrkesvägledning)

Så fungerar studiehandledning  

Studiehandledning är ett pedagogiskt stöd i planering, studieteknik och annat som rör dina studier. 
Stödet som våra studiehandledare kan ge dig är utformat så att du ska få de bästa förutsättningarna att dels nå så bra resultat som möjligt och dels må bra under tiden du studerar. En studiehandledare/lärare kan till exempel hjälpa dig att hitta en studieteknik som passar dig, att lägga upp tidsplaner som gör att du kan skilja studier från fritid samt ge tips och råd kring studier i allmänhet. 

För att få tillgång till lärcentrum 

För att få tillgång till Lärcentrums lokaler behöver du låna en dörrtagg. För utlåning av dörrtagg behöver du först besöka vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst för lånetagg till Lärcentrum

Därefter besöker du receptionen på Nils Fredrikssons Utbildning vardagar mellan kl. 08.00-12.00. När du hämtar din dörrtagg behöver du visa legitimation tillsammans med kvittens på genomförd e-tjänst.

Vid frågor skicka e-post: kontakt.nfu@svedala.se  

Varmt välkomna att besöka Lärcentrum på Nils Fredriksson Utbildning.