SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Kurser finns på tre nivåer.

Grundläggande kurser som motsvarar träningsskolan
Träningsskolan innefattar tre nationella kurser: språk och kommunikation, individ och samhälle samt natur och miljö. Dessa kurser kan även delas upp i delkurser.

Grundläggande kurser som motsvarar grundsärskolan
Grundläggande utbildning i exempelvis svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, fysik, kemi, biologi och teknik med mera. Dessa kurser kan även delas upp i delkurser.

Gymnasiala kurser som motsvarar gymnasiesärskolan
Gymnasial utbildning består av ämnen som innehåller en eller flera kurser.

Var finns särskild utbildning för vuxna?
Flera grannkommuner till Svedala erbjuder särskild utbildning för vuxna. Du har möjlighet att söka särskild utbildning för vuxna i de kommuner som erbjuder kurserna. Kontakta Studie- och yrkesvägledare för mer information och ansökan.