Stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsvariation

Stärkt utbildning för vuxna vänder sig till dig som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada. Kurser finns på två nivåer.

Grundläggande kurser som motsvarar anpassad grundskola

Grundläggande utbildning i exempelvis svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, fysik, kemi, biologi och teknik med mera. Dessa kurser kan även delas upp i delkurser.

Gymnasiala kurser som motsvarar anpassad gymnasieskolan

Gymnasial utbildning består av ämnen som innehåller en eller flera kurser.

Var finns särskild utbildning för vuxna?

Flera grannkommuner till Svedala erbjuder stärkt utbildning för vuxna. Du har möjlighet att söka särskild utbildning för vuxna i de kommuner som erbjuder kurserna. Kontakta Studie- och yrkesvägledare för mer information och ansökan.