Yrkesutbildningar, grundläggande svenska, orienteringskurser

Hösttermin 2020 måndag 17 augusti – fredag 18 december
Vårtermin 2021 måndag  11 januari – fredag 18 juni

Studiedagar

Hösttermin 2020

Fredag 25 september

Måndag 26 oktober – tisdag 27 oktober

Måndag 2 november

Onsdag 2 december

Vårtermin 2021

Onsdag 10 mars

Schemafria dagar

Fredag 14 maj

SFI – svenska för invandrare

Erbjuds externt med flexibel start, följer respektive utbildningsanordnares läsårstider.