Ledighet för elev

Närvaro och deltagande är helt avgörande för goda studieprestationer.
Vi är därför mycket restriktiva med att bevilja ledigheter.

Vid frånvaro påverkas dina studiemedel och rätten till utbildning kan upphöra. Ledighet kortare än en dag beviljas av undervisande lärare. Ledighet längre än en dag beslutas av skolledare.

Ledighet beviljas för:

  • Arbete
  • Studier

Ledighet beviljas även för enskild angelägenhet, med detta menas:

  • Föräldraledighet eller vård av barn
  • Sjukdom
  • Nära anhörigs sjukdom eller bortgång
  • Begravning och bouppteckning
  • Inställelse hos annan myndighet

Ledigheten skall kunna styrkas på begäran.

Ansökan om ledighet görs på avsedd blankett.

Ledighetsansökan