Ledning och administration

Fredrik Aksell
Tf. Utbildningschef
Gymnasiechef
tel: 040 – 626 87 71
epost: fredrik.aksell@svedala.se

 

 

Maria Hansson
Tf. Biträdande rektor
tel: 0733 – 73 13 98
e-post: maria.hansson@svedala.se

 

 

Lena Johansson
Administratör
tel: 040-626 87 86
e-post: lena.johansson@svedala.se

 

 

Alexander Magnusson
Tf. Rektor
tel: 040 – 626 87 85
e-post: alexander.magnusson@svedala.se

 

 

Ulrika Morrison
Skolkoordinator
tel: 040-626 87 88
e-post: ulrika.morrison@svedala.se

 

 

Cecilia Sandberg
Systemadministratör
tel: 040 – 626 87 74
e-post: cecilia.sandberg@svedala.se