Prövning

Du kan på egen hand läsa en kurs och sedan genomgå prövning. Detta gäller även om du redan har betyg i kursen. En förutsättning är att kursen ges på skolan och att behörig lärare för kursen finns tillgänglig.

Prövning genomförs i enlighet med gällande förordning. Prövning får även genomföras av den som inte är elev vid skolan. För prövning erläggs en avgift på 500 kronor vid anmälan för prövning. Avgiften återbetalas inte. Har du sedan tidigare betyg F i kursen är prövningen kostnadsfri.

Prövning omfattar hela kursen och alla kunskapsområden och betygssteg skall prövas vid prövning Betygsättande lärare är examinator som ger instruktioner och genomför prövning.

Prövning för kurser i enlighet med Gymnasieförordning 1992 ges två gånger per läsår.

Prövning höstterminen 2019: 8 november
Prövning vårterminen 2020: 24 april

Ansökan om prövning görs efter samtal med studie- och yrkesvägledare.

Observera att ansökan skall vara inlämnad senast fyra veckor före prövningstillfället.