Prövning

Du kan på egen hand läsa en kurs och sedan genomgå prövning. Detta gäller även om du redan har betyg i kursen. En förutsättning är att kursen ges på skolan och att behörig lärare för kursen finns tillgänglig.

Prövning genomförs i enlighet med gällande förordning. Prövning får även genomföras av den som inte är elev vid gymnasieskolan mot avgift. Prövning omfattar hela kursen och alla kunskapsområden och betygssteg skall prövas vid prövning. Betygsättande lärare är examinator som ger instruktioner och genomför prövning.

För prövning erläggs en avgift på 500 kr vid anmälan för prövning. Avgiften återbetalas inte. Prövning för kurser i enlighet med Gymnasieförordning 1992 ges två gånger/läsår.

Prövningstillfällen:

 Höstterminen 2018: fredagen 9 november

Vårterminen 2019: fredagen 26 april

Ansökan görs efter samtal med studie och yrkesvägledare.
OBS! Ansökan skall vara inlämnad senast 4 veckor innan prövningstillfället