Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och på gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren inom den grundläggande nivån. Svedala kommun erbjuder särskild utbildning för vuxna i samarbete med andra kommuner.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare för mer information