Gymnasial vuxenutbildning

Detta är en gymnasial vuxenutbildning, läs mer här

Kurser med start höstterminen 2018 eller vårterminen 2019
Kurserna läses på en eller två terminer.

Hösttermin 2018, 20 augusti – 21 december
Vårtermin 2019, 14 januari – 14 juni

Kurs  Poäng
Matematik 1a 100
Matematik 1b, 1c 100
Matematik 2a 100
Matematik 2b, 2c 100
Matematik 3b, 3c 100
Svenska 1  100
Svenska 2  100
Svenska 3 START VT 19 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Svenska som andraspråk 1 100
 Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 START VT 19 100

Reservation för förändringar i kursutbudet

knappknapp