SFI

Sfi – svenska för invandrare

Sfi är en språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.

Studier inom sfi hjälper dig att utveckla ett funktionellt andraspråk och förbereder dig för vidare studier eller arbete.
Du kan kombinera studier med samhällsinformation, andra studier, praktik eller arbete.

  • Sfi består av tre studievägar beroende på tidigare utbildning: SFI 1, 2, 3.
  • Kurser som ges är A, B, C och D.
  • Studierna i sfi sker på dagtid eller kvällstid måndag-fredag.
  • Du kan även läsa sfi på distans.

Efter avslutad kurs sätts betyg.

Läs mer om kurser och betyg på Skolverkets hemsida.

Du har rätt att studera SFI om du har ett personnummer och är folkbokförd i Svedala kommun. EU-medborgare med uppehållsrätt har också rätt att läsa SFI. För nordiska medborgare gäller särskilda regler. Det är hemkommunen som beslutar om rätt till studier.
Läs mer om antagning och rätt till sfi på Skolverkets hemsida.

Skolor och utbildningsanordnare
Du har möjlighet att söka studieplats på valfri kommunal vuxenutbildning eller med folkhögskolor som har rätt att sätta betyg. Svedala kommun har samarbete med grannkommuner och de folkhögskolor som ligger nära Svedala.

Ansökan
Du ansöker genom att kontakta studie- och yrkesvägledare (SYV) i Svedala kommun. Du har även möjlighet att söka direkt till den skola eller utbildningsanordnare du önskar.  Ansökan ska sedan lämnas till hemkommun.

Studie- och yrkesvägledarna
Studie- och yrkesvägledningens öppettider och kontaktuppgifter hittar du här.

Adress:
Nils Fredriksson Utbildning
Börringevägen 10
233 33 SVEDALA