Svenska för invandrare 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. 

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m. 

Utbildning i SFI ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter 

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk. 

Information om SFI på Skolverkets webbplats

Du kommer att bli kontaktad av studie- och yrkesvägledare efter att du gjort din ansökan. Därefter kommer du att erbjudas en sfi-plats hos en grannkommun eller folkhögskola som har rätt att sätta betyg. Svedala kommun har samarbete med grannkommuner och de folkhögskolor som ligger nära Svedala.