Svenska för invandrare 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. 

Du får studera SFI i Svedala:

  • Från och med den 1 juli det år du fyller 16.
  • Om du är folkbokförd i Svedala.
  • Har ett personnummer.
  • Saknar grundkunskaper i svenska, norska och danska språket.

Möjligheter för dig som kommer från Ukraina och som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
Många folkhögskolor och studieförbund erbjuder svenskundervisning för dig som kommer från Ukraina. 

Svenska från dag ett 
Du som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att läsa kursen ”Svenska från dag ett”. I kursen får du lära dig svenska. Du får också lära dig om det svenska samhället. Kursen finns på olika platser i Sverige och online. 

Det är studieförbund och folkhögskolor som erbjuder kursen. Det är gratis att delta. 

Hitta kurser i svenska 

På webbplatsen Folkhögskola.nu kan du söka efter folkhögskolor nära dig. 

Studiefrämjandet 

Bilda 

Folkuniversitetet 

Medborgarskolan 

Sensus 

“Lära svenska” – digitalt språkpaket 
På Informationsverige.se finns det digitala språkpaketet “Lära svenska”. Där kan du träna svenska på egen hand. Det finns övningar och filmer. Det är gratis och enkelt att använda. 

Läs mer om ”lära svenska” på informationsverige.se https://www.informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/lara-svenska.html  


Bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv m.m. 

Utbildning i SFI ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 

Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter 

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk. 

Information om SFI på Skolverkets webbplats

Du kommer att bli kontaktad av studie- och yrkesvägledare efter att du gjort din ansökan. Därefter kommer du att erbjudas en sfi-plats hos en grannkommun eller folkhögskola som har rätt att sätta betyg. Svedala kommun har samarbete med grannkommuner och de folkhögskolor som ligger nära Svedala. 

Swedish for immigrants

Swedish for immigrants on Skolverkets webbsite