Skolstart och Covid-19

Information om skolstart och Covid-19

Måndagen den 17/8 hälsade vi nya och gamla elever välkomna till NFU.

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att skollokalerna kan öppna igen för eleverna.

Inom vuxenutbildningen kommer lösningarna under läsår 20/21 att se olika ut, en del undervisning kommer att även fortsättningsvis ske digitalt medan annan kommer att ske i skolans lokaler. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Utgångspunkten inom vuxenutbildningens planering är att resultaten styr om undervisning äger rum på plats i skolan eller via nätet. Vilket innebär att de elevgrupper som drabbats mest negativt av fjärr- eller distansundervisning kommer erbjudas undervisning på plats i skolan.

Upplägget för den undervisning som ändå sker på plats kommer att ske på ett sådant sätt att undervisningen sprids ut i lokalerna och dessutom över dagen. Det görs för att minska risken för folksamlingar. Vissa moment i utbildningar kommer att ske på plats även för de kurser som i övrigt genomförs på distans. Det kan till exempel vara examinationer och laborationer

Det kommer att göras en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt tillgång till handsprit. Klassrum kommer att möbleras luftigt.

Följande riktlinjer förmedlas till elever vid uppstart. Dessa riktlinjer ska efterlevas.

Håll avstånd till varandra. Undvik närkontakt
Ha en god handhygien. Använd handsprit eller tvätta händerna ofta. Undvik att röra ögon, näsa, mun.
Hosta/nys i armveck
Visa hänsyn och respekt gentemot varandra
Träng dig inte fram eller förbi
Vistas utomhus på raster
Undvik att vistas i stora grupper
Stanna hemma vid tecken på sjukdom
Elever som kommer sjuka till skolan eller insjuknar under dagen kommer att skickas hem
Du ska vara symtomfri i 48 timmar innan du återvänder till skolan.
Har du familjemedlem som är sjuka kan du gå till skolan som vanligt ändå. Var dock uppmärksam på symtom.
Vistas ej på skolan innan och efter ordinarie skoltid.

Skolans förhållningssätt bygger på Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och råd.

Vid förändrade rekommendationer kommer också skolans förhållningssätt att ändras.

Välkomna till vuxenutbildning i Svedala

Mirlinda Iberdemaj
Biträdande rektor