Söka till Komvux

Ansökan, behörighet, antagning och urval till Komvux

Du är behörig att studera på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning det år du fyller 20 år (höstterminen) eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning.

Ansökan skall vara inne senast:

  • 3 juni (för höstterminen 2019)

Ansökningsblanketten går att ladda ner och fylla i på din dator, spara den sedan och skicka den till oss  via  mail eller skriv ut den ifylld och skicka  den via post :

ansökningsblankett komvux

(Gymnasiala, grundläggande och kurser på distans)

Om du är folkbokförd i annan kommun än Svedala ansöker du om utbildning på NFU genom din hemkommun. Du behöver då komplettera din ansökan med ett yttrande/beslut från din hemkommun. Skriv ut blanketten nedan, fyll i den och skicka/lämna den tillsammans med din ansökningsblankett till din hemkommun för att få ett beslut med en stämpel/signatur.

Yttrande annan hemkommun för utskrift

 

Sökande som saknar betyg, examen eller står långt från arbetsmarknaden prioriteras. Om det finns många sökande till varje plats sker urval enligt gällande förordning. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress eller via e-post.

Om du har frågor gällande din ansökan går det bra att kontakta våra studie- och yrkesvägledare:

Lisbeth Ershagen
telefon 040 – 626 87 77
e-post: lisbeth.ershagen@svedala.se

Maria Mogensen
telefon 040 – 626 87 79
e-post: maria.mogensen@svedala.se

Varmt välkommen med din ansökan!