Söka till Komvux

Ansökan, behörighet, antagning och urval till Komvux

Du är behörig att studera på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning det år du fyller 20 år (höstterminen) eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning. Antagning sker inför vår, sommar och hösttermin på fastställda datum. Därefter sker månadsvis urval och antagning.

Ansökan för vårterminen 2021 skall vara oss tillhanda senast:

  • 1 december 2020

Ansökningsblanketten behöver laddas ner och sparas innan du kan fylla i den. Fyll sedan i den, spara den igen och skicka den till oss via mail eller skriv ut den ifylld och skicka  den via post.

Vi tar endast emot ansökningar och bilagor via pappersform eller som mailad pdf.

Ansökningsblankett komvux

(Gymnasiala, grundläggande och kurser på distans)

Om du är folkbokförd i annan kommun än Svedala ansöker du om utbildning på NFU genom din hemkommun. Du behöver då komplettera din ansökan med ett yttrande/beslut från din hemkommun. Skriv ut blanketten nedan, fyll i den och skicka/lämna den tillsammans med din ansökningsblankett till din hemkommun för att få ett beslut med en stämpel/signatur.

Yttrande annan hemkommun

Urval och antagning sker enligt gällande förordning och regler. Vid ansökan ska det beaktas om sökande tidigare har beviljats utbildning och därmed fått rätt till utbildning tillgodosedd. Nya sökande ska prioriteras vid urval. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Antagning sker efter beslut av utbildningschef. Besked om antagning meddelas skriftligen till din hemadress eller via e-post.

Om du har frågor gällande din ansökan går det bra att kontakta våra studie- och yrkesvägledare:

Lisbeth Ershagen
telefon 040 – 626 87 77
e-post: lisbeth.ershagen@svedala.se

Maria Mogensen
telefon 040 – 626 87 79
e-post: maria.mogensen@svedala.se

Varmt välkommen med din ansökan!