Studera i annan kommun

Finns inte den utbildning du söker hos NFU, har du möjlighet att ansöka om utbildningen hos annan huvudman eller i annan kommun.

Vill du studera en utbildning som anordnas av annan huvudman eller i annan kommun skall du lämna in:

  • utbildningsanordnarens ansökningsblankett
  • kopia på dina tidigare betyg
  • en kort beskrivning av tidigare studier och arbete samt varför du söker utbildningen
  • ett personbevis som du får via Skatteverket

Antalet platser är begränsade. Urval sker i enlighet med förordning.

Ansökan skickas till:

Nils Fredrikssons Utbildning
Svedala kommun
233 80 Svedala

Kontakta oss:
Studie – och yrkesvägledare

Lisbeth Ershagen
telefon 040-626 87 77
e-post: lisbeth.ershagen@svedala.se

Maria Mogensen
telefon 040-626 87 79
e-post: maria.mogensen@svedala.se