Studieekonomi

Studierna på NFU vuxenutbildningen är avgiftsfria men du bekostar dina läromedel själv.

Från och med hösten det år du fyller 20, kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en bidragsdel och en frivillig lånedel. Detta gäller vid studier på grundläggande nivå eller gymnasial nivå på minst halvtid. För heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka. Du kan läsa mer om detta på www.csn.se

SFI-studier är inte studiemedelsberättigande.