Validering

På NFU kan du få yrkeserfarenhet validerad inom yrkes- och studieområden som rör Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Vill du få annan erfarenhet validerad, kontakta studie- och yrkesvägledning för mer information.