Validering

Vid validering kartläggs och bedöms kunskaper och kompetens oavsett var, när och hur du har lärt dig. Det innebär att din studietid kan kortas om du redan kan delar av det som ingår i en gymnasial yrkesutbildning. Beroende på vilken kompetens som ska valideras genomförs valideringen på olika sätt hos olika utbildningsgivare.
På NFU kan du få yrkeserfarenhet validerad inom yrkes- och studieområden som rör Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Vill du få annan erfarenhet validerad, kontakta studie- och yrkesvägledning för mer information.