Yrkes-sfi

Yrkes-sfi ger dig möjlighet att snabbare börja arbeta och samtidigt lära dig svenska.

Yrkes-sfi är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Yrkes-sfi kan kombineras med gymnasial yrkesutbildning eller arbetsmarknadsutbildning.

Kurserna börjar på olika nivåer i svenska. Både sfi och grundläggande- och gymnasial svenska som andraspråk kan ingå i kurserna.

Kontakta yrkes-sfi Skåne för mer information