– en lite snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket!

Yrkes-sfi i Skåne är en svenskundervisning (sfi) med fokus på yrkesspråket. Utbildningen är gratis för eleven och betalas av hemkommunen/Arbetsförmedlingen. På vissa Komvuxutbildningar kan kostnader för studiematerial tillkomma.

Målet med Yrkes-sfi är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

I Svedala kan man läsa Yrkes-sfi till vårdbiträde och barnskötare/elevassistent.
Länk till information om Yrkes-sfi vårdbiträde
Län till information om Yrkes-sfi barnskötare/elevassistent

Inom Yrkes-sfi Skåne finns utbildningar med flera olika inriktningar
Länk till samtliga utbildningar inom Yrkes SFI Skåne